خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

 پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان هدف پرسشنامه : بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان دارای ۱۵ سوال …

ادامه مطلب »