خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

 پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی نحوه تکمیل : میزان تاثیر اینترنت را بر هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی دارای ۳۰ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »