خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط هدف: بررسی عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط . نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات  به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده . نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه به کارگیری …

ادامه مطلب »