خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان

پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان   هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر به روز کردن اطلاعات کارکنان از طریق سیستم‌های شبکه ای.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه به روز کردن …

ادامه مطلب »