خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک

پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «موسسه تو سعه کارآفرینی هند»  طراحی شده است که میزان تمایل به مخاطره و ریسک را مى سنجد.   نحوه تکمیل: سؤالات زیر، میزان تمایل به مخاطره و ریسک را مى سنجد. در صورتى که عبارت مورد نظر با ویژگى هاى شخصیتى شما انطباق دارد، گزینه ى «بلى» و در غیر این صورت، گزینه‌ى «خیر» را علامت …

ادامه مطلب »