خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار

پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار هدف پرسشنامه  : بررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر مورد، در صورتی که جزئی از استراتژی بازاریابی سازمان شما می‌باشد گزینه “وجود دارد” و در غیر این صورت، گزینه “وجود ندارد” را انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »