خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی     هدف: استانداردهای معلم جدید درایالت کنتاکی تا اندازه‌ای وظایفی که باید بوسیله معلم انجام شود را شرح می‌دهد (برنامه، تدریس، ارزیابی یادگیری، ارزیابی نحوه تدریس). هریک از استانداردهای معلم جدید شامل یک عبارت استاندارد کلی است که دارای مجموعه‌ای از معیارهای عملکرد است که باید در قضاوت کیفیت عملکرد متقاضیان معلمان سال اول که با وظایف آموزشی خاصی عرضه شده است، مورد …

ادامه مطلب »