خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی هدف: این پرسشنامه باید توسط مدارسی که دارای دورة پیش‌دبستانی هستند کامل شود(Commission on Elementary and Middle schools, 2002, P. 9-11) نحوه تکمیل: برای سنجش هر یک از ابعاد مدیریت در مدارس پیش‌دبستانی از دو گزینه ی تحقق یافته و تحقق نیافته استفاده کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »