خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان هدف: بررسی نگرش کارکنان درباره ارزش‌های کاری در سازمان. نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از ارزش‌های کاری با توجه به طیف مشخص کنید.  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان دارای ۳۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »