خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت

پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت   هدف: بررسی ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که استفاده از اینترنت:   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت دارای ۳۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »