خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده

پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده هدف: ارزیابی اثربخشی آموزش دهنده. نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، به هر جمله امتیاز دهید: ۱: هرگز؛        ۲: به ندرت؛    ۳: گاهی؛        ۴: معمولاً؛    ۵: همواره   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثر بخشی آموزش

  پرسشنامه اثر بخشی آموزش   هدف: ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی.   نحوه تکمیل: با توجه به دوره آموزشی که در آن مشارکت داشته اید، به سؤالات زیر پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثر بخشی آموزش به صورت۴, ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثر بخشی آموزش دارای  ۱۲ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »