خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۲)

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی  هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۲) دارای ۱۵ سوال است. این پرسشنامه در فایل جدا …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۱)

 پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی هدف : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۱) دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »