خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی

پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی   هدف: بررسی میزان اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی دارای  ۸ سوال …

ادامه مطلب »