خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان   هدف: بررسی اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی …

ادامه مطلب »