خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید

پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید هدف : بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژیک تولید نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان خود مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید دارای  ۱۰ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »