خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان

پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان   هدف: ارزیابی میزان آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، یکی از گزینه‌ها را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان دارای ۲۵ …

ادامه مطلب »