خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی

پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی   هدف: بررسی ویژگی‌های محیط رقابتی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی دارای ۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »