خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

 پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات هدف : بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از سؤالات، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات دارای ۱۳ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انحرافات اخلاقی

 پرسشنامه انحرافات اخلاقی هدف پرسشنامه : بررسی میزان انحرافات اخلاقی. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه انحرافات اخلاقی دارای  ۳۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی پرسشنامه انحرافات اخلاقی: این …

ادامه مطلب »