خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه آمادگی تغییر

پرسشنامه آمادگی تغییر   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر آمادگی سازمان برای ایجاد تغییر.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از ابعاد اثرگذار بر ایجاد موفقیت آمیز تغییر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه آمادگی تغییر به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آمادگی تغییر دارای  ۲۰ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول   هدف: هدف از این آزمون، ایجاد تمایز بین فعالیتهای ۶ گانه مدیریتی فایول می باشد.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله مشخص کنید که آن جمله، کدام فعالیت مدریتی فایول را تشریح می کند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۶ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم   هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی‌های مدیر قرن بیست و یکم.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، ویژگی‌های بیان شده در خصوص مدیران قرن بیست و یکم را کامل کنید.   قوی (۱): من مطمئنم این گونه هستم. خوب (۲): من هنوز برای رشد جا دارم. ضعیف (۳): من واقعاً نیاز دارم در این زمینه کار کنم. مطمئن نیستم (۴): من نمی دانم. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی نقش فرآیند های عاطفی و شناختی در مقاومت نسبت به تغییر سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه تغییر سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تغییر سازمانی دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

پرسشنامه آمادگی برای تغییر   هدف پرسشنامه آمادگی برای تغییر: میزان آمادگی افراد برای تغییر متفاوت است. با پاسخ به سؤالات زیر شما می‌توانید چشم انداز روشنی از میزان آمادگی خود برای تغییر به دست آورید.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، دور عددی که نشان دهنده پاسخ شماست، خط بکشید:   ۷: کاملاً موافقم؛        ۶: به طور متوسط موافقم؛        ۵: موافقم؛ ۴: نه موافقم نه …

ادامه مطلب »