خانه / دانلودpage 4

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی،نوآوری،تکنولوژی و عملکرد

 پرسشنامه مدیریت منابع انسانی،نوآوری،تکنولوژی و عملکرد هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان.  نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان

پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان هدف پرسشنامه : بررسی روش های فعالیت منابع انسانی در سازمان. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر کدام از جملات زیر در بخش الف، با توجه به طیف مشخص کنید که تا چه اندازه نشان‌دهنده روشی است که منابع انسانی در سازمان شما فعالیت می‌کند؟ آنگاه، در بخش ب تعیین کنید که هر روش، تا چه اندازه یک بخش از استراتژی منابع انسانی سازمان شما است؟ …

ادامه مطلب »