خانه / دانلود / پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

 پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

هدف پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری: بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………..

  • امتیاز ۸۵- ۶۰: نشان دهنده نگرش مثبت سازمان نسبت به مشتریان و توجه به آنها می­باشد.

  • امتیاز ۶۰- ۳۵: نشان می­دهد که سازمان تا حدودی به مشتریان توجه می­کند و در راستای رضایت مشتریان فعالیت می­کند.

امتیاز زیر ۳۵: نشان دهنده عدم توجه سازمان به مشتریان می­باشد.

پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری دارای ۱۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای دیگر پرسشنامه های مدیریت روی اینجا کلیک کنید.