خانه / دانلود / پرسشنامه گرایش بازار

پرسشنامه گرایش بازار

پرسشنامه گرایش بازار

هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار

نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه گرایش بازار دارای ۳۷ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی پرسشنامه گرایش بازار :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

  • گرایش مشتری: موارد ۱ تا ۱۷؛

  • گرایش رقیب: موارد ۱۸ تا ۲۷؛

  • محیط بازار: موارد ۲۸ تا ۳۷٫

تفسیر نتایج: این پرسشنامه بدین صورت میباشد که مجموع امتیازات خود را محاسبه  و یادداشت می کنید:

  • امتیاز ۱۸۵- ۱۳۰: نشان دهنده گرایش سازمان به سمت بازار و توجه به مشتری می­باشد.

  • امتیاز ۱۳۰- ۷۵: نشان می­دهد که سازمان تا حدودی به بازار و مشتری توجه می­کند.

  • امتیاز زیر ۷۵: نشان دهنده عدم توجه سازمان به بازار، مشتریان و رقباء می­باشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

 پرسشنامه گرایش بازار به صورت سه فایل word در سایت ایران پرسش موجود میباشد.