خانه / دانلود / پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه کیفیت خدمات 

هدف پرسشنامه  : بررسی میزان توجه سازمان به کیفیت خدمات ارائه شده.

نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه کیفیت خدمات دارای ۲۳ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی پرسشنامه کیفیت خدمات :

برای گزینه های کاملاَ موافقم ۵ امتیاز ، برای گزینه های موافقم ۴ ، برای گزینه های نه موافقم نه مخالفم ۳،  برای گزینه های مخالفم ۲ امتیاز و برای گزینه های کاملاَ مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید .

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید : 

  • رهبری : موارد ۱، ۲و ۳

  • برنامه ریزی استراتژیک : موارد ۴، ۵ و ۶

  • مدیریت و توسعه منابع انسانی : موارد ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲

  • مدیریت فرآیند : موارد موارد ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸

  • نتایج کیفیت : موارد ۱۹، ۲۰ و ۲۱

  • رضایت مشتری : موارد ۲۲ و ۲۳

    پرسشنامه کیفیت خدمات در دو فایل در سایت قرار دارد برای اینکه در دانلود اشتباه به وجود نیاید ، این فایل را پرسشنامه کیفیت خدمات (۱) نام گذاری می کنیم.

    و فایل دیگر را پرسشنامه کیفیت خدمات (۲) میتوانید در سایت ایران پرسش به صورت جدا دانلود کنید.موفق باشید.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.