خانه / دانلود / پرسشنامه پست الکترونیک

پرسشنامه پست الکترونیک

پرسشنامه پست الکترونیک

 

هدف: بررسی نگرش ها نسبت به استفاده از پست الکترونیک.

 

نحوه تکمیل: نظر خود را درباره استفاده از پست الکترونیک با توجه به طیف مشخص کنید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

پرسشنامه پست الکترونیک دارای ۲۴ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه پست الکترونیک: این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

 

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه پست الکترونیک از کتاب