خانه / دانلود / پرسشنامه نیازهای ارتباطی

پرسشنامه نیازهای ارتباطی

پرسشنامه نیازهای ارتباطی

 

هدف پرسشنامه : تعیین نیازهای ارتباطی.

نحوه تکمیل : بین ۰ تا ۹ امتیاز به هر کدام از شش سؤال زیر تخصیص دهید.

توضیحات :   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه نیازهای ارتباطی دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای ارتباطی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلدسوم، انتشارات راه‌دان، تهران.

روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای ارتباطی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه نیازهای ارتباطی از کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) می باشد.