خانه / دانلود / پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

هدف: بررسی نگرش‌ها درباره مدیریت مدرسه.

 

نحوه تکمیل پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه :میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.

 

توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه  ۲۰ و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی : ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه از کتاب مدیریت آموزشی می باشد.