خانه / دانلود / پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

هدف پرسشنامه: بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان.

نحوه تکمیل پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان : درباره مشاغل مدیران در سازمان فکر کنید.

برنامه مدیریت کیفیت جامع بر ابعاد مشاغل مدیران که در زیر بیان شده، چه تاثیری می گذارد؟
طیف
۰    ۱    ۲    ۳    ۴

توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیاز دهی و تفسیر نتایج این پرسشنامه :

مجموع امتیازات  خود را محاسبه می کنید و در اینجا می نویسید…..

امتیاز پایین تر از ۱۸ و کمتر  نشان دهنده  نگرش مثبت  مدیران درباره تاثیر برنامه های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان می باشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.