خانه / دانلود / پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

 

هدف: بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه.

 

نحوه تکمیل: نظر خود را درباره سیستم های خودکار کتابخانه دانشگاه خود، با توجه به طیف مشخص کنید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه دارای ۲۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

 

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه از کتاب مدیریت آموزشی می باشد.