خانه / دانلود / پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن

پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن

 پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن

هدف پرسشنامه : ارزیابی مهارت‌های گوش دادن.

نحوه تکمیل : به موقعیت دشواری که با شخصی در محیط کار در طول هفته گذشته داشته اید، فکر کنید. آنگاه با توجه به مقیاس زیر، به هر جمله امتیاز دهید:

۱:در هیچ زمان؛ ۲: به ندرت؛ ۳: نیمی از زمان ها؛ ۴: بیشتر زمان ها؛ ۵: همه زمان ها

توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن دارای  ۱۵ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی  پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن: این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

 پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن از کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) میباشد.