خانه / دانلود / پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

هدف: بررسی مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای.

نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مسائل زیر را در حمل و نقل جاده ای مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای دارای ۱۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیر نتایج این پرسشنامه به شرح زیر میباشد:

برای هر گزینه خیلی زیاد ۵، زیاد ۴، متوسط ۳، کم ۲ و خیلی کم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه و یادداشت می کنید:

  • امتیاز ۹۰- ۶۵: نشان دهنده وجود مسائل زیاد در حمل و نقل جاده ای می­باشد.

  • امتیاز ۶۵- ۴۰: نشان می­دهد که تا حدودی در حمل و نقل جاده ای مساله وجود دارد.

  • امتیاز زیر ۴۰: نشان دهنده وجود مسائل بسیار کم در حمل و نقل جاده ای می­باشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت صنعتی روی اینجا کلیک کنید.