خانه / دانلود / پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

 

هدف: بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک.

 

نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.

 

توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM) به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM) دارای ۱۳ سوال  و نوع فایل : Word 2007  می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM): این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

 

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM) از کتاب مدیریت دانش و فناوری اطلاعات می باشد.