خانه / دانلود / پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین

 

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین  به بررسی عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین.

نحوه تکمیل: میزان استرسی که هر یک از عوامل زیر ایجاد می‌کنند را تعیین کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین  دارای   ۱۶ سوال و  نوع فایل : Word 2007 می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین