خانه / دانلود / پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

 پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

هدف : بررسی عملکرد سیستم به هنگام

نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT) دارای ۱۵ سوال است.

 نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیر نتایج پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT) :

  • برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

  • برای هر گزینه الف ۷، ب ۶، ج ۵، د ۴، ه ۳، و ۲، ی ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه و یادداشت کنید.

  • امتیاز ۸۵- ۶۰: نشان دهنده عملکرد بسیار خوب سیستم به هنگام می­باشد.

  • امتیاز ۶۰- ۳۵: نشان می­دهد که سیستم به هنگام، عملکرد نسبتاً خوبی دارد.

  • امتیاز زیر ۳۵: نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم به هنگام می­باشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.