خانه / دانلود / پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان(OBSE)

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان(OBSE)

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان(OBSE)

 

هدف پرسشنامه :  بررسی عزّت نفس فرد در سازمان.

 

نحوه تکمیل :  : با توجه به شغل کنونی (یا آخرین شغل) خود، مشخص کنید که چه مقدار با جملات زیر موافق هستید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE) دارای  ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE) : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

 

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

 

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE) از کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) می باشد.