خانه / دانلود / پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

 پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

هدف: بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده.

نحوه تکمیل: قابلیت پیش بینی هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده به صورت چهار گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده دارای  بیست و هشت سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد . هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده از کتاب برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.