خانه / دانلود / پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

هدف: بررسی میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان.

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را درباره میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک :این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد هشتم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک از کتاب مدیریت استراتژیک و کارآفرینی میباشد.