خانه / دانلود / پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

هدف پرسشنامه : تعیین سبک رهبری.

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، بر روی موردی که مطابق با نظر شماست علامت بزنید.

توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه خود ارزیابی رهبری دارای  ۳۵ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی  پرسشنامه خود ارزیابی رهبری: این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلدسوم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.روایی و پایایی  پرسشنامه خود ارزیابی رهبری: این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته