خانه / دانلود / پرسشنامه حذف تولید یک کالا

پرسشنامه حذف تولید یک کالا

 پرسشنامه حذف تولید یک کالا

هدف : بررسی پیامدهای حذف تولید یک کالا

نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه حذف تولید یک کالا دارای ۱۲ سوال است .

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیر نتایج پرسشنامه حذف تولید یک کالا :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه و یادداشت کنید.

  • امتیاز ۶۰- ۴۰: نشان دهنده نگرش مثبت نسبت به حذف تولید یک کالا می­باشد.

  • امتیاز ۴۰- ۲۰: نشان می­دهد که نگرش ها نسبت به حذف تولید یک کالا تا حدودی مثبت است.

امتیاز زیر ۲۰: نشان دهنده نگرش منفی نسبت به حذف تولید یک کالا می­باشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.