خانه / دانلود / پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

هدف پرسشنامه: بررسی توانمندی ها و مهارت‌های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه.

نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌ها و توانمندی های زیر را در شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه تعیین کنید.

توضیحات : سوالات پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه دارای ۱۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه پروژه از کتاب برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.