خانه / دانلود / پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)

هدف: بررسی تصمیم گیری در زمینه خرید نرم افزارهای غیر اصل.

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)دارای ۲۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل) : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل) از کتاب