خانه / دانلود / پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

 پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که وضعیت ارتباطات در سازمان را با رویکرد کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

 پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه دارای ۱۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.