خانه / دانلود / پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

هدف: بررسی عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط .

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.

سوالات  به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده .

نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای ۱۳ سوال است.

و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

برای هرگزینه کاملا موافقم ۵ امتیاز ، موافقم ۴ امتیاز ، نه موافقم نه مخالفم ۳ امتیاز ، مخالفم ۲ امتیاز و کاملا مخالفم۱ امتیاز درنظر بگیرید.

مجموع امتیازات  خود را برای هریک  از ابعاد پرسشنامه  با توجه به موارد زیر محاسبه کنید

مجموع امتیازات خود را محاسبه و یادداشت می کنید:

  • حمایت مدیریت عالی از تجارت الکترونیک: موارد ۱ تا ۳
  • مزایای درک شده: موارد ۴ تا ۷
  • سازگاری درک شده: موارد ۸ تا ۱۰
  • رقابتی بودن : موارد ۱۱ تا ۱۳

روایی و پایایی پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط از کتاب