خانه / دانلود / پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

هدف: بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه.

نحوه تکمیل: میزان موافقت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه دارای ۳۹ سوال میباشد و  نوع فایل : Word 2007 است.

روایی و پایایی پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه : ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.