خانه / دانلود / پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان

پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان

پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان

هدف پرسشنامه : بررسی روش های فعالیت منابع انسانی در سازمان.

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر کدام از جملات زیر در بخش الف، با توجه به طیف مشخص کنید که تا چه اندازه نشان‌دهنده روشی است که منابع انسانی در سازمان شما فعالیت می‌کند؟

آنگاه، در بخش ب تعیین کنید که هر روش، تا چه اندازه یک بخش از استراتژی منابع انسانی سازمان شما است؟

توضیحات : ۲۷ مورد از سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای در قسمت “الف “جدول و ۲۷ سوال به صورت ۳ گزینه ای در قسمت “ب” جدول طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان دارای ۵۴ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.