خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت دانش و فناوری اطلاعات (page 5)

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.

پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش دارای ۲۳ سوال و  نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش

پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش   هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش.   نحوه تکمیل: به هر یک از سؤالات مطرح شده در پرسشنامه با توجه یه طیف پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی میزان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش

پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را در سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش به صورت ۳ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش دارای ۳۶ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »