خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.

پرسشنامه لذت و خوشی درک شده در استفاده از اینترنت

پرسشنامه لذت و خوشی درک شده در استفاده از اینترنت   هدف : بررسی مطلوبیت درک شده در استفاده از اینترنت   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر بخش از پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید .بر روی مقیاس زیر احساس خود را در مورد استفاده از اینترنت را مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۶ گزینه ای  طراحی شده و نحوه امتیاز …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خرید از اینترنت

پرسشنامه خرید از اینترنت   هدف: بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه خرید از اینترنت دارای ۳۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط   هدف: بررسی عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین هدف: بررسی نیاز سازمان به استفاده از سیستم‌های خرده فروشی آنلاین . نحوه تکمیل: با در نظر گرفتن سیستم‌های خرده فروشی آنلاین در سازمان، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده است . نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.      …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی

پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی   هدف: بررسی رضایت کاربران از تجارت الکترونیکی برای خرید اینترنتی.   نحوه تکمیل: بر روی طیف، عددی که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به نقش سیستم‌های اطلاعاتی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۳۰ سوال و  نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی (۲)

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان اهمیت و تاثیر برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی در عملکرد سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی (۱)

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن.   نحوه تکمیل: با توجه به تجربه ای که در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی دارید، نظر خود را در مورد هر یک از سؤالات پرسشنامه بیان کنید.   توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۵ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان اقدامات انجام شده در زمینه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعات.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۶ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان   هدف: بررسی اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان

پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان   هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر به روز کردن اطلاعات کارکنان از طریق سیستم‌های شبکه ای.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه به روز کردن …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید   هدف: بررسی مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را درباره مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی   هدف: بررسی ادارک کارکنان نسبت به مزایا و موانع سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره مزایا و موانع به کارگیری سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک   هدف: ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعات لجستیک.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره سیستم‌های اطلاعات لجستیک با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک دارای ۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات/سیستم‌های اطلاعات

پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات/سیستم‌های اطلاعات   هدف: بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر کیفیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات/ سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان.   نحوه تکمیل: بر روی طیف، عددی که به بهترین شکل نگرش شما را توصیف می‌کند، مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: تعیین میزان توانایی کارکردن با سیستم‌های اطلاعاتی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب   هدف: ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات مبتنی بر وب.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره عملکرد سیستم‌های اطلاعات مبتنی بر وب با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرانباری اطلاعات

پرسشنامه گرانباری اطلاعات   هدف: این پرسشنامه بررسی می‌کند که آیا افراد دچار گرانباری اطلاعات هستند یا خیر.   نحوه تکمیل: برای هر یک از جملات زیر، علامت √در کنار ستونی که به بهترین شکل موقعیت موجود شما را توصیف می‌کند، بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی

پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی هدف: بررسی مزایای مورد انتظار از انتقال تکنولوژی. نحوه تکمیل: میزان مزایای حاصل از انتقال تکنولوژی را با توجه به موارد زیر مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی دارای ۶ سوال است. و نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فناوری اطلاعات

پرسشنامه فناوری اطلاعات هدف: بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات. نحوه تکمیل پرسشنامه فناوری اطلاعات میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه فناوری اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فناوری اطلاعات دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »