خانه / پرسشنامه مدیریت / مبانی سازمان و مدیریت (page 4)

مبانی سازمان و مدیریت

کتاب پرسشنامه مبانی سازمان و مدیریت
تالیف : سيد محمد مقیمی، دکتر مجید رمضان

پرسشنامه ظرفیت‌های سازمانی

پرسشنامه  ظرفیت‌های سازمانی   هدف: هدف از این پرسشنامه، ارزیابی ظرفیت های سازمانی می‌باشد.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی

 پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی   هدف: بررسی میزان گرایش سازمان به برخورداری از استراتژی ارزیابی سازمانی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به دو گزینه “بله” و “خیر” مشخص کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  15 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی

پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی   هدف: بررسی فعالیت‌های انجام شده توسط سازمان هایی در کلاس جهانی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  6 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی

 پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی    هدف: بررسی انواع استراتژی‌های روابط بین سازمانی که توسط سازمان ها استفاده می‌شود.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   تعداد سوالات:  17 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی   هدف: بررسی عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   تعداد سوالات:  23 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هویت سازمان

 پرسشنامه هویت سازمان     هدف: بررسی هویت سازمان و ویژگی‌های سازمانی مؤثر بر آن.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  37 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان

 پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان     کاربرد : با استفاده از این پرسشنامه می توان  انسجام و یکپارچگی سازمان  را بررسی کرد.   تعداد سوالات:  14   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد   هدف پرسشنامه : بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر اثربخشی مدیریت ارشد.   نحوه تکمیل :میزان وجود هر یک از عوامل زیر را در مدیر خود تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 11   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 23 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ

پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ     هدف پرسشنامه : این پرسشنامه  سازمان یادگیرنده را بر اساس مدل DLOQ مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیارها توسط مارسیک و واتکینز  در سال 2003 میلادی طراحی شده است.   نحوه تکمیل : برای سنجش هر یک ازابعاد سازمان یادگیرنده از عبارات مختلفی در هفت دسته جداگانه استفاده شده است که دارای طیف صفر تا ده است. وضعیت سازمان خود را از نظر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت   هدف پرسشنامه : بررسی تاثیر مدل کیفیت EFQM بر عملکرد شرکت.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  6 نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر

 پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر کاربرد : با استفاده از این پرسشنامه می توان  مدیران مجرب با مدیران جوانتر   را  مقایسه کرد. تعداد سوالات:  17 نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، مشخص کنید که مدیرانی با سن 40 سال و بیشتر نسبت به سایر مدیران چگونه هستند. نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری

دانلود پرسشنامه : برنامه‌ های بهبود بهره وری کاربرد : با استفاده از این پرسشنامه می توان برنامه‌های بهبود بهره‌وری  در سازمان را بررسی و مقایسه کرد. تعداد سوالات:  10 نحوه تکمیل: با توجه به تجربه ای که در زمینه اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری در سازمان دارید، به هر یک از سؤالات زیر با توجه به طیف پاسخ دهید. همچنین نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج در این پرسشنامه به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره‌وری

پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره‌وری کاربرد : با استفاده از این پرسشنامه می توان نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره‌وری در سازمان را بررسی و مقایسه کرد. تعداد سوالات:  20   توضیحات: این پرسشنامه از کتب معتبر مدیریت استخراج شده و استاندارد می باشد. سوالات این پرسشنامه بر روی طیف، عددی که به بهترین شکل نگرش شما را توصیف می‌کند، مشخص شده اند. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »