خانه / پرسشنامه مدیریت / مبانی سازمان و مدیریت (page 3)

مبانی سازمان و مدیریت

کتاب پرسشنامه مبانی سازمان و مدیریت
تالیف : سيد محمد مقیمی، دکتر مجید رمضان

پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران

 پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران     هدف پرسشنامه : تعیین میزان تمایل برای یادگیری در مورد محیط مدیران.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 10 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی  هدف پرسشنامه : تعیین میزان مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی در افراد.   نحوه تکمیل :به هر کدام از پرسش های زیر بر طبق مقیاس زیر امتیاز دهید: 5: من همیشه این گونه هستم؛    4: من غالباً این گونه هستم؛ 3: من گاهی این گونه هستم؛    2: من به ندرت این گونه هستم؛ 1: من هرگز این گونه نیستم.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات    هدف پرسشنامه : بررسی شایستگی های درک شده مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.   نحوه تکمیل :میزان وجود هر یک از شایستگی های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد     هدف پرسشنامه : بررسی شایستگی های مدیریت ارشد.   نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از شایستگی های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های سازمانی

پرسشنامه مهارت‌های سازمانی    هدف پرسشنامه :  بررسی اینکه آیا شما به میزان کافی درباره سازماندهی فضای کاری خود اطلاع دارید یا خیر.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر کدام از فنون و عادات کاری، با توجه به مقیاس زیر آنها را رتبه بندی کنید: 1: به ندرت یا هرگز؛     2: گاهی؛     3: همیشه   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگیهای روان سنجی مهارتهای مدیریتی

پرسشنامه ویژگیهای روان سنجی مهارتهای مدیریتی      هدف پرسشنامه :  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی.   نحوه تکمیل :میزان وجود هز یک از توانائی های زیر را در مدیر خود با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیر اثربخش

 پرسشنامه مدیر اثربخش   هدف پرسشنامه :  بررسی نقش هایی که یک مدیر برای اثربخش بودن باید ایفاء کند.   نحوه تکمیل : با توجه به موارد زیر، به هر یک از گزینه‌های پرسشنامه امتیاز دهید. 1= تقریباً هرگز            2= بسیار به ندرت 3= به ندرت            4= گهگاه 5= غالبا                6= همیشه   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های مدیریت

پرسشنامه مهارت‌های مدیریت   هدف پرسشنامه :  این پرسشنامه به بررسی مهارت‌های مدیریت در ده حوزه می پردازد.   نحوه تکمیل :برای پاسخ به بیانیه های مطرح شده از طیف شش گزینه ای زیر استفاده نمایید: 1    2    3    4    5    6 مخالفم    تاحدودی مخالفم     تاحدودی موافقم    موافقم    کاملاً موافقم   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی

پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی     هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، ارزیابی مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی می‌باشد   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، به هر کدام از جملات زیر از 1 تا 7 امتیاز بدهید.   مهارت/ توانایی پایین1    2    3    4    5    6    7 مهارت/ توانایی بالا   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 7 گزینه ای طراحی شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگی‌های کارکنان در مدیریت عملکرد

پرسشنامه ویژگی‌های کارکنان در مدیریت عملکرد   هدف پرسشنامه : تعیین 3 ویژگی: ابتکار و پیش قدمی (INTV)، هوش (INTG) و روابط با دیگران (RWO) در مدیریت عملکرد.   نحوه تکمیل :لطفاً برای هر جمله مشخص کنید که آیا عملکرد کارکنان بالا(+)، برابر با 0 و یا زیر صفر (-) (بالا(H)، متوسط(M)، پایین (L)) است.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

 پرسشنامه کارت امتیازی متوازن   هدف پرسشنامه : ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن. نحوه تکمیل : برای هر کدام از سؤالات بیان شده از مقیاس زیر برای ارزیابی استفاده کنید. 1        2        3        4        5 کاملاً مخالفم                        کاملاً موافقم توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مالکوم بالدریج

 پرسشنامه مالکوم بالدریج   هدف پرسشنامه :بررسی معیارهای اصلی تشکیل دهنده جایزه کیفیت مالکوم بالدریج.   نحوه تکمیل : به هر یک از معیارها با توجه به حداکثر امتیاز تعیین شده، امتیاز دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  8   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار

پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار   هدف پرسشنامه : بررسی ملزومات عملکرد کسب و کار.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی

 پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی   هدف پرسشنامه : تعیین میزان توانایی کارکردن در شرکت های چند ملیتی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه مدیریت عملکرد   هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت عملکرد در سازمان. نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، ویژگی‌های سیستم مدیریت عمکرد در سازمان خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  12 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی وتحلیل مدیریت عملکردسازمان‌ ها

 پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها    هدف پرسشنامه : این پرسشنامه  جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیارها توسط آندری‌. ای. دیوال (۲۰۰۴)  طراحی شده است. وی جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان‌ها در کشورهای مختلف جهان از این روش استفاده نموده است. چند نمونه از مطالعات وی عبارت‌اند از: ترغیب رفتار عملکردمدار برای نیل به نتایج برتر (۲۰۰۴)، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان

 پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان هدف: ارزیابی اثربخشی مدیریت سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  32 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار

 پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار   هدف: هدف از این پرسشنامه، ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان می‌باشد.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  14 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان

پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان   هدف: تعیین میزان اهمیت معیارهای موفقیت سازمان.   نحوه تکمیل: میزان استفاده از هر یک از عوامل زیر را در تعیین موفقیت سازمان مشخص کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  15 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سلامت کسب و کار

پرسشنامه سلامت کسب و کار   هدف: بررسی سلامت کسب و کار سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف، نظر خود را درباره هر یک از سؤالات پرسشنامه مشخص کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  24 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا …

ادامه مطلب »