خانه / پرسشنامه مدیریت / مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

کتاب پرسشنامه مبانی سازمان و مدیریت
تالیف : سيد محمد مقیمی، دکتر مجید رمضان

پرسشنامه آمادگی تغییر

پرسشنامه آمادگی تغییر   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر آمادگی سازمان برای ایجاد تغییر.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از ابعاد اثرگذار بر ایجاد موفقیت آمیز تغییر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه آمادگی تغییر به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آمادگی تغییر دارای  ۲۰ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول   هدف: هدف از این آزمون، ایجاد تمایز بین فعالیتهای ۶ گانه مدیریتی فایول می باشد.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله مشخص کنید که آن جمله، کدام فعالیت مدریتی فایول را تشریح می کند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۶ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی‌های مدیر قرن بیست و یکم.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، ویژگی‌های بیان شده در خصوص مدیران قرن بیست و یکم را کامل کنید.   قوی (۱): من مطمئنم این گونه هستم. خوب (۲): من هنوز برای رشد جا دارم. ضعیف (۳): من واقعاً نیاز دارم در این زمینه کار کنم. مطمئن نیستم (۴): من نمی دانم.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان

پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان   هدف پرسشنامه : هدف، آگاهی از تجربه موجود شما درباره ساختار سازمان است. این تحقیق به شما اجازه می‌دهد که بررسی کنید چگونه ساختار سازمان بر رفتار شما اثر می گذارد.   نحوه تکمیل :ساختار سازمان یک مفهوم انتزاعی است که بر رفتار ما در سازمان تأثیر می گذارد. درباره شغلی که اکنون دارید یا در گذشته داشته اید، تفکر کنید. اگر تجربه کاری شما محدود …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه سازمانی

پرسشنامه توسعه سازمانی     هدف پرسشنامه : بررسی میزان توسعه سازمانی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشحص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  35 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بهبود سازمانی

 پرسشنامه بهبود سازمانی     هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های مدیر اثربخش بهبود سازمانی در سازمان شما.   نحوه تکمیل : : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را درباره مهارت‌های مدیر اثربخش بهبود سازمانی در سازمان خود مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

دانلود پرسشنامه مداخلات

 دانلود پرسشنامه مداخلات   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا شما مداخلات موجود در کار را مدیریت می‌کنید یا خیر. نحوه تکمیل : هر یک از جملات زیر را مطالعه کنید و سپس مهارت‌های خود را در زمینه مدیریت مداخلات با توجه به موارد زیر مشخص کنید: به خوبی انجام می‌دهم (DW)؛            نیاز به تمرین دارم (NP).   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تجربه تغییر

پرسشنامه تجربه تغییر   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه شما چه مقدار تغییر را در کارتان تجربه کرده اید.   نحوه تکمیل : در مقابل هر یک از موارد زیر که در دو سال گذشته تجربه کرده اید، علامت √ قرار دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

 پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی     هدف پرسشنامه :  بررسی وضعیت موجود آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی.   نحوه تکمیل : گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، بر روی طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی

 پرسشنامه بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی     هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر

 پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر     هدف پرسشنامه : بررسی میزان انعطاف پذیری نسبت به تغییر.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا

پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا     هدف پرسشنامه : ارزیابی آمادگی تغییر محیط کاری با کیفیت بالا.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر یک از ویژگی‌های سازمانی، مشخص کنید که کدامیک از آنها در برابر تغییر مقاوم هستند و کدامیک آمادگی تغییر را دارند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر

پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر     هدف پرسشنامه : بررسی چگونگی پاسخ سازمان به تغییر (ویژگی‌های سازمانی با قابلیت پیکربندی مجدد).   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی نقش فرآیند های عاطفی و شناختی در مقاومت نسبت به تغییر سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه تغییر سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تغییر سازمانی دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر

پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر      هدف پرسشنامه : بررسی مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14 نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

پرسشنامه آمادگی برای تغییر   هدف پرسشنامه آمادگی برای تغییر: میزان آمادگی افراد برای تغییر متفاوت است. با پاسخ به سؤالات زیر شما می‌توانید چشم انداز روشنی از میزان آمادگی خود برای تغییر به دست آورید.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، دور عددی که نشان دهنده پاسخ شماست، خط بکشید:   ۷: کاملاً موافقم؛        ۶: به طور متوسط موافقم؛        ۵: موافقم؛ ۴: نه موافقم نه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل پیش نگر

پرسشنامه کنترل پیش نگر     هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های نظارت در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های نظارت

پرسشنامه مهارت‌های نظارت     هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های نظارت در افراد. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انواع بازخور

پرسشنامه انواع بازخور     هدف پرسشنامه :بررسی انواع بازخورهای ارائه شده به کارکنان.   نحوه تکمیل : به شغل فعلی خود فکر کنید. برای هر یک از 18 سؤال عددی را مشخص کنید. هنگامی که به تمام جملات پاسخ دادید، امتیازها را با هم جمع بزنید. 1    2    3    4    5 به ندرت        گه گاه        غالباً   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »