خانه / پرسشنامه مدیریت (صفحه 2)

پرسشنامه مدیریت

رشته مدیریت امروز مجموعه ای از علوم گوناگون همانند اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات، آمار و … است که هدفش افزایش بهره وری، کارائی و اثربخشی سازمانی است.
گرایش های شاخه مدیریت
مدیریت مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
مدیریت امور عمومی و دولتی
مدیریت مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)
مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی)
مدیریت مالی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد پرسشنامه را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل اثرگذار بر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

پرسشنامه رضایت مشتریان بانک هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت مشتریان بانک دارای ۳۶ سوال است. و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل و گرایش مدیران بانک به بازار   نحوه تکمیل : میزان انجام هر یک از فعالیت های زیر توسط مدیران بانک را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه گرایشات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ادراک مشتریان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی   هدف پرسشنامه : بانکداری اینترنتی یکی از شاخه های بانکداری الکترونیک است که در آن، مشتریان بانک ها می توانند از طریق اینترنت و با استفاده از وب سایت بانک ها، از دامنه وسیعی از خدمات بانکی مانند انتقال وجوه، پرداخت قبوض، اطلاع از موجودی، خدمات سرمایه گذاری و خدمات چک استفاده نمایند.   نحوه تکمیل : بر روی طیف، عددی که به بهترین …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی   هدف پرسشنامه : بررسی موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی   نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از موانع زیر را در استفاده از بانکداری الکترونیکی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی دارای ۱۲ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه بانکداری الکترونیکی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت از بانکداری الکترونیکی   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله با توجه به طیف، نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بانکداری الکترونیکی دارای ۱۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری

پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری   هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت کاربران از خدمات آنلاین بانکداری   نحوه تکمیل : نظر خود را در زمینه خدمات آنلاین بانکداری با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری دارای ۳۰ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در انتخاب بانک مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک دارای ۲۵ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری   هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان مفید و مناسب بودن خدمات بانکداری از دیدگاه مشتریان   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مفید بودن درک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (CSF)

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (CSF)   هدف پرسشنامه : تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های مختلف در صنعت بانکداری   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در تعیین استراتژی ها در صنعت بانکداری تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک

پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک   هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد بانک

پرسشنامه عملکرد بانک   هدف پرسشنامه : ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عملکرد بانک دارای ۴۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی   هدف پرسشنامه : این پرسشنامه  از جمله ابزارهایی که برای سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی ابداع گردیده است، که بر مبنای مقیاس سیستمی ـ مبادله‌ای کیفیت خدمات (SYSTRA-SQ) می‌باشد.   نحوه تکمیل : برای سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی از عبارات مختلفی در دسته های جداگانه ستفاده شده است که دارای طیف پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

 پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه “بازگشت سرمایه گذاری” در حوزه منابع انسانی   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که نظر شما را به خوبی توصیف می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

 پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثرگذار بر هزینه های کلی سیستم. نحوه تکمیل : در این پرسشنامه، چهار عامل اصلی موثر بر تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری در تولید بیان شده است، با توجه به طیف، میزان اهمیت هر یک از آنها را در سرمایه گذاری تولید بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر‌ منقول سازمان

پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر‌ منقول سازمان   هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی مدیریت دارائی های غیرمنقول سازمان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر‌ منقول سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر‌ منقول …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری   هدف پرسشنامه : بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری   نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از موارد، به چه میزان در شما ایجاد انگیزه می‌کند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری دارای ۱۶ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بکارگیری تامین کنندگان خارجی

پرسشنامه بکارگیری تامین کنندگان خارجی   هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی های اثرگذار در تصمیم گیری برای استخدام یک تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت پرتفلیو موجودی   نحوه تکمیل : لطفاً اهمیت هر یک از ویژگی های زیر را در تصمیم گیری برای استخدام یک تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت پرتفلیو موجودی بیان کنید. اگر معیارهای دیگری نیز وجود دارد که در تصمیم گیری برای شما اهمیت دارد …

ادامه مطلب »